V letech 2008–2011 se firma UCHYTIL s.r.o. účastnila dotačního programu Operační program "Podnikání a inovace", Prioritní osa 4 – Inovace, Program "Potenciál.

Podstatou projektu bylo využít dlouholeté zkušenosti naší společnosti s projekcí a realizací dodávkami zdrojů tepla a systémů tepelného hospodářství a vybudovat v rámci výrobního areálu ve Žďáru nad Sázavou a v Brně nové vývojové centrum zaměřené na výzkum, vývoj a inovace technologií ekologického spalování alternativních paliv.

 

Na tento program jsme navázali vlastní úspěšnou výzkumnou činností v rámci projekty:

Beztlaká akumulační nádoba
Diverzifikace paliva pro fytomasový kotel
Energetické využití popelovin ze spalování fytomasy

V rámci vědy a výzkumu spolupracujeme i s ČVUT fakultou strojní a to např. na projektech:

SNCR redukce Nox v kotlích s bublinkovou fluidní vrstvou
Optimalizace konstrukčního řešení fluidního topeniště

 a několika dalších.

Distributor vzduchu pro fluidní ohniště

 

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:

Reference

Divize Energetika

Divize stavební

Divize TZB