Projekce TZB

Projekce ve firmě UCHYTIL s. r. o. vznikla v roce 1998, pro nezbytnou podporu realizačních prací v oblasti TZB.

Zabýváme se tvorbou projektové dokumentace v oboru TZB, zejména se jedná o tyto činnosti:

 • Plynové kotelny
 • Zdroje tepla – tepelná čerpadla, kotle na tuhá paliva
 • Fototermika – solární systémy
 • Výměníkové stanice
 • Tepelné sítě – parovody, horkovody, teplovody
 • Ústřední vytápění objektů
 • Vnitřní plynovody včetně přípojek
 • Vnitřní vodovody včetně přípojky
 • Vnitřní kanalizace včetně přípojek

Hlavní náplní naší činnosti jsou:

 • Technicko - ekonomické studie
 • Projektová dokumentace pro územní řízení
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Projektová dokumentace skutečného provedení
 • Projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a ostatními účastníky řízení
 • Získávání příslušných závazných stanovisek a vyjádření
 • Zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • Zajištění stavebního povolení
 • Zajištění kolaudačního souhlasu
 • Výkon autorského dozoru
 • Výkon technického dozoru investora

Zajišťujeme technickou pomoc při:

 • Vyregulování otopných soustav
 • Vyregulování tepelných sítí
 • Měření parametrů otopných soustav, včetně vystavení protokolů o měření

Reference projekce TZB

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:

Reference