Divize Energetiky je držitelem Certifikátu dle ČSN EN 1090-2:2019 pro oblast činnosti: VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEB a Certifikátu dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro oblast činnosti: VÝROBA, MONTÁŽ, OPRAVY A REKONSTRUKCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ, STAVEB A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.
Oprávnění TIČR k výrobě,montáži,opravám, revizím a zkouškám provozovaných vyhrazených tlak. zařízení v rozsahu NA,PK1,HK2
Oprávnění TIČR k provádění montáží a oprav vyhrazených elektrických zařízení, k revizím a zkouškám elektrických zařízení
 

Divize je tvořena zejména středisky Strojní, Elektro a Projekce, které jsou vybaveny potřebnými výrobními a montážními prostředky a pomocným zabezpečením, tj. zejména technickou a materiální přípravou.

Produkce divize Energetika  je zajišťována s potřebným technickým a hospodářským zázemím, včetně kontrolních mechanismů, s důrazem na jakost, korektnost a důsledné plnění smluvních úkolů. Součástí personální práce je plánovité vzdělávání a zvyšování kvalifikace na všech úrovních, s cílem jednak nezaostat za novými poznatky v oboru, jednak vychovávat mladou generaci vlastních odborníků. Maximální snahou je udržet a novým pracovníkům předávat tradiční vlastnosti pracovníků „velké energetiky“, tj. samozřejmá potřeba systémovosti, kvality, respektu k termínům - a to bez ohledu na podmínky, obtíže a čas.
 

Uvedené stručné představení, které doplňují reference jednotlivých středisek, pokládáme pouze za první přiblížení obrazu naší divize, které ochotně doplníme - nejlépe při osobních kontaktech.

 Strojní    Elektro   Projekce

 

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:

 • UCHYTIL s.r.o.,     vedení společnosti
  K Terminálu 7
  619 00 Brno
  Tel.: 545 423 211
  brno@uchytil.eu
 • Divize energetika      odšt.závod Hodonín
  U Elektrárny 1,
  695 01 Hodonín
  Tel.: 518 321 039
  hodonin@uchytil.eu
 • Kontakty   

Reference

            Klatovská teplárna

               Teplo Bruntál

           Teplárny Brno a.s.