Reference projekce TZB

Zde jsou uvedeny některé vybrané referenční akce střediska projekce.

 

Rok 2021

VO9 Vlčnovská 8a, Brno – oprava venkovních a vnitřních rozvodů teplé vody – rekonstrukce předávacích stanic z teplovodních na horkovodní.

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 33,91 mil.
 • Termín: 01/2021 – 10/2021

MŠ Vackova 70, Brno - rekonstrukce topení a rozvodů elektroinstalace – rekonstrukce otopné soustavy a elektroinstalace v mateřské škole

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 3,86 mil.
 • Termín: 01/2021 – 04/2021

Chotusice – modernizace dispečerského pracoviště – revitalizace komunikačních rozvodů MaR včetně nového dispečinku

 • Místo: letiště Čáslav
 • Cena stavby: 16,35 mil.
 • Termín: 07/2021 – 10/2021

Tábor – Klokoty – Rekonstrukce teplovodu v havarijním stavu – rekonstrukce teplovodu.

 • Místo: Tábor
 • Cena stavby: 35,86 mil.
 • Termín: 03/2021 – 07/2021

Modernizace teplovodu Loučka – rekonstrukce teplovodu.

 • Místo: Nový Jičín
 • Cena stavby: 24 mil.
 • Termín: 06/2021 – 11/2021

 

Rok 2020

Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Mlýnská, Kolískova - rekonstrukce stávajícího parovodu za nový horkovod v Brně.

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 100,4 mil.
 • Termín: 05/2019 – 01/2020

Rekonstrukce plynových kotelen - rekonstrukce zdrojů tepla na 22 objektech.

 • Místo: Lipník nad Bečvou
 • Cena stavby: 67,15 mil.
 • Termín: 07/2019 – 02/2020

Kasárna Ruzyně – decentralizace zdrojů vytápění - rekonstrukce zdrojů tepla na 26 objektech, areálový rozvody plynu, teplovody.

 • Místo: Praha
 • Cena stavby: 149,74 mil.
 • Termín: 11/2019 – 09/2020

Modernizace VS policie ČR na ul. Rybářská, Brno - rekonstrukce výměníkové stanice z důvodu přechodu z páry na SCZT.

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 1,35 mil.
 • Termín: 01/2019 – 03/2019

Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Bystřinova 2 - 20, Brno

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 13,68 mil.
 • Termín: 06/2020 – 09/2020

 

Rok 2019

Rekonstrukce tepelných zdrojů - rekonstrukce zdrojů tepla na 13 objektech.

 • Místo: okres Jaroměr
 • Cena stavby: 12,4 mil.
 • Termín: 11/2018 – 04/2019

Rekonstrukce kotelny ČOV Olomouc - modernizace kotelny 2,8 MW v čistírně odpadních vod v Olomouci spalující zemní plyn a bioplyn.

 • Místo: Olomouc
 • Cena stavby: 9,9 mil.
 • Termín: 04/2019 – 11/2019

Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ – projekt kotelny dva středotlaké parní plynové kotle o velikosti 2 x 35,18 MW s výstupní teplotou přehřáté páry 220°C a tlakem 0,9 MPa.

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 210 mil.
 • Termín: 03/2019 – 10/2019

OS Bruntál - výměna plynových kotlů – modernizace dvou plynových kotelen.

 • Místo: Bruntál
 • Cena stavby: 2,45 mil.
 • Termín: 05/2019 – 04/2019

Výměna hořáků na kotelně v areálu firmy ABB, Vídeňská 117, Brno – projekt řešil výměnu hořáků z důvodu snížení emisní zátěže na třech plynových kotlích, každý o výkonu 5 MW.

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 4,14 mil.
 • Termín: 01/2019 – 03/2019

Modernizace VS v objektu kuchyně v areálu firmy ABB, Vídeňská 117, Brno 

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 1,85 mil.
 • Termín: 01/2019 – 03/2019

 

Rok 2018

Kostelec nad Labem – rekonstrukce plynových kotelen – modernizace 4 ks plynových kotelen.

 • Místo: Kostelec nad Labem
 • Cena stavby: 6,9 mil.
 • Termín: 07 – 11/2018

Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Zvěřinova, Olomoucká - rekonstrukce stávajícího parovodu za nový horkovod DN200 o délce páteřního rozvodu 600 m.

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 46,7 mil.
 • Termín: 01 – 11/2018

Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova - rekonstrukce stávajícího parovodu za nový horkovod v historickém centru města Brna.

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 36,9 mil.
 • Termín: 01 – 11/2018

Rekonstrukce CZT Kraví Hora - rekonstrukce stávajícího teplovodu v areálu VUT v Brně.

 • Místo: Brno
 • Cena stavby: 11,9 mil.
 • Termín: 06 – 07/2018

Propojení teplovodu mezi VST Šířava II a VST Dvořákova 10

 • Místo: Přerov
 • Cena stavby: 6,59 mil.
 • Termín: 01 – 02/2018

 

Rok 2017

Modernizace kotelny Čáslav - rekonstrukce stávající plynové kotelny na plynovou kondenzační kotelnu o výkonu 400 kW

Horkovodní přípojka a výměníková stanice pro BD Vranovská – nová horkovodní přípojka a výměníkové stanice pro novostavbu bytového domu v Brně

Modernizace 3 kotelen Brno Komárov - rekonstrukce stávajících tří plynových kotelen na plynové kondenzační kotelny ve školských zařízení

Modernizace 3 kotelen Brno Královo Pole - rekonstrukce stávajících tří plynových kotelen na plynové kondenzační kotelny

Modernizace kotelny Bechyně - rekonstrukce stávající plynové kotelny na plynovou kondenzační kotelnu o výkonu 440 kW

Rekonstrukce vodovodu v areálu Týniště nad Orlicí – rekonstrukce vodovodní sítě od vodárny po odběrná místa 5,5 km vodovodu

Oddělení kanalizace Chocerady – oddělení splaškové kanalizace 1,3 km

Úprava HV vedení z důvodu přístavby autoservisu, Pardubice  – přeložení horkovodní přípojky z důvody výstavby nové haly

Výměníková stanice Žerotínovo náměstí - modernizace stávající výměníkové stanice z důvody změny primárního média

Oprava ÚT v BD Herčíkova – oprava ležatých rozvodů a vyregulování topného systému v bytových domech v Brně

Propojení teplovodu v Přerově – propojení dvou hlavních výměníkových stanic novou trasou teplovodních potrubích

BD Podzámčí – nové horkovodní přípojky a výměníkové stanice pro novostavby bytových domů v Hradci Králové

 

Rok 2016

Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce kotelen na pevná paliva - rekonstrukce čtyř kotelen, nově spalující dřevěné pelety, součástí oprava strojní části dalších dvou kotelen venkovní sdělovací rozvody a velín

Páteřní horkovod a přípojka pro Obytný soubor Pardubice – Ohrazenice – nová trasa horkovodní sítě z předizolovaného potrubí, celková délka páteřní sítě a přípojky cca 700 m

Rekonstrukce kotelny Praha Ruzyně – modernizace stávající kotelny o výkonu 440kW

Modernizace výměníkové stanice Ústavního soudu – modernizace stávající výměníkové stanice z důvody změny primárního média

Líně – ekologizace kotelny – modernizace stávající uhelné kotelny na plynovou, součástí areálový plynovod cca 800 m, výkon kotelny 650 kW

BD Rezidence Na Haldě – nová horkovodní přípojka a výměníková stanice pro novostavbu bytového domu v Pardubicích

Oprava ZTI v bytových domech Brno střed – rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně stavební části koupelen ve čtyřech bytových domech v Brně

 

Rok 2015

Výměníkové stanice Hradec Králové - rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice o výkonu 400 kW

 • prováděcí projektová dokumentace
 • autorský dozor

Modernizace plynové kotelny Hodonín - rekonstrukce stávající plynové kotelny na plynovou kondenzační kotelnu o výkonu 130 kW

 • prováděcí projektová dokumentace
 • autorský dozor

Modernizace plynové kotelny Praha 1 - rekonstrukce stávající plynové kotelny na plynovou kondenzační kotelnu o výkonu 340 kW

 • prováděcí projektová dokumentace
 • autorský dozor
 • technický dozor investora

Modernizace plynové kotelny Praha 6 – rekonstrukce stávající plynové kotelny na plynovou kondenzační kotelnu o výkonu 840 kW

 • prováděcí projektová dokumentace
 • autorský dozor
 • technický dozor investora

 

Rok 2014

Rekonstrukce mezi TB 5025 - TB 5026 - rekonstrukce horkovodu 2x DN350 v délce 400 m, náhrada stávajícího kanálového vedení novým předizolovaným potrubím

 • prováděcí projektová dokumentace
 • autorský dozor

OPP Brno - střed, Běhounská ul. - rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice o výkonu 300 kW

Rekonstrukce SCZT přechod pára x HV - oblast Tábor, 9. etapa 2. část a 10. etapa - náhrada stávajícího kanálového vedení parovodu novým předizolovaným potrubím 2x DN200 pro horkovod o délce páteřního rozvodu 300 m, celková délka rekonstruované trasy 650 m

CZT Teyschlova - rekonstrukce zdroje na biomasu, nový kotel na biomasu o výkonu 3 MW a úprava hydraulického zapojení kotelny o celkovém výkonu 23,1 MW

Plynová kotelna Elišky Přemyslovny objekt J-K - návrh nové plynové kotelny osazené kondenzační technikou o výkonu 400 kW

 

Rok 2013

Rekonstrukce mezi TB 5004 – TB 5005 – oprava stávajícího horkovodního potrubí 2 x DN500 páteřní větve v délce 300 m

Zvyšování účinnosti lokálních zdrojů 1. a 2. část - instalace 35 kondenzačních kotlů o výkonu od 230 do 820 kW na 35 lokálních plynových kotelnách

Oprava rozvodů vytápění a ZTI v objektu Belvedér, ul. Erbenova 312 /1 - návrh nových rozvodů topení, vody a kanalizace v historickém objektu Belvedér

Plynová kotelna Elišky Přemyslovny objekt L-M - návrh nové plynové kotelny osazené kondenzační technikou o výkonu 421 kW

 • prováděcí projektová dokumentace
 • autorský dozor

Olšanská, Praha 3- oprava vytápění - tepelná ztráta objektu 465 kW, nové rozvody topení, osazeno cca 500 kusů otopných deskových těles

 • prováděcí projektová dokumentace
 • autorský dozor

 

Rok 2012

Rekonstrukce mezi TB 4001 - TB 5004 - oprava stávajícího horkovodního potrubí 2 x DN500 páteřní větve v délce 300 m

Kounicova 24 Brno, rekonstrukce výměníkové stanice - instalovaný výkon horkovodní výměníkové stanice 2,4 MW

VS Hudcova - horkovodní přípojka a výměníková stanice o výkonu 750 kW

Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice v objektu Vápenka 3-9, Brno - stanice pro přípravu teplé a topné vody o výkonu 245 kW

Přístavba k nové hale SO06 v areálu UCHYTIL s.r.o. - vytápění, vzduchotechnika a zdravotechnika pro novou halu a přístavbu

Rekonstrukce mezi TB 5023 - TB 5025 - rekonstrukce horkovodu 2x DN350 v délce 200 m, náhrada stávajícího kanálového vedení novým předizolovaným potrubím

 

Reference projekce do roku 2012

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:

Reference