Vedení společnosti

UCHYTIL s.r.o.
K Terminálu 7
619 00 Brno

Statutární zástupce - jednatel

Josef UCHYTIL
brno@uchytil.eu
Tel.: 545 423 212

Ředitel společnosti

Ing. Richard ŠTĚPÁN
richard.stepan@uchytil.eu
Tel.: 545 423 211

Asistentka ředitele

Šárka ZÁBRŠOVÁ
sarka.zabrsova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 211

Divize ekonomicko správní,
K Terminálu 7, 619 00 Brno

Obchodní úsek

Ředitel divize, vedoucí úseku

Ing. Richard ŠTĚPÁN
richard.stepan@uchytil.eu
Tel.: 545 423 211

Obchodník

Ing. Petr KUDLAČ
petr.kudlac@uchytil.eu
Tel.: 545 423 228

Obchodník - asistentka

Irena HELISOVÁ
irena.helisova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 212

 Organizačně správní úsek

Vedoucí úseku

PhDr. Dagmar BENDOVÁ
dagmar.bendova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 222

 Personální úsek, mzdová účtárna

Vedoucí úseku

Ing. Jana VACKOVÁ
jana.vackova@uchytil.eu
Tel.: 560 594 114

 Úsek správy majetku

Vedoucí úseku

 

Eliška BUCHTOVÁ, DiS.
eliska.buchtova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 237

Technik IT

Petr BUREŠ
petr.bures@uchytil.eu
Tel.: 545 423 226

 Úsek účtárna Brno

Vedoucí úseku

Ivana JEŠINOVÁ, DiS
ivana.jesinova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 218

Divize TZB,
K Terminálu 7, 619 00 Brno

 Středisko realizace zakázek

Ředitel divize TZB

Martin KONEČNÝ, DiS
martin.konecny@uchytil.eu
Tel.: 545 423 223

Asistentka

Hana KUBÁTOVÁ
hana.kubatova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 235

Technik

Luděk ROUŠ
ludek.rous@uchytil.eu
Tel.: 545 423 248

Technik

Ing. Jan BERNÁT
jan.bernat@uchytil.eu
Tel.: 545 423 227

Obchodník, rozpočtář

Ing. Petr KUDLÁČ
petr.kudlac@uchytil.eu
Tel.: 545 423 228

 Středisko servis

Vedoucí střediska

Jaroslav KŘIVÁNEK
jaroslav.krivanek@uchytil.eu
Tel.: 545 423 234

Technik

Petra VESELÁ
petra.vesela@uchytil.eu
Tel.: 545 423 267

 Středisko projekce

Vedoucí projekce

Radim DOŠEK
radim.dosek@uchytil.eu
Tel.: 560 594 121

 Středisko zásobování

Vedoucí střediska

Tomáš STACKE
tomas.stacke@uchytil.eu
Tel.:545 423 239, Fax: 545 423 241

Administrativní pracovnice

Eva VOJÁČKOVÁ
eva.vojackova@uchytil.eu
Tel.:545 423 249, Fax: 545 423 241

 Středisko TZB Žďár nad Sázavou

Vedoucí střediska

Jaroslav PEŘINA
jaroslav.perina@uchytil.eu
Tel.: 560 594 117

Technik

Marta ŠUSTÁČKOVÁ
marta.sustackova@uchytil.eu
Tel.: 560 594 116

Technik

David TOMAN
david.toman@uchytil.eu
Tel.: 560 594 116

Prodejní sklad Žďár nad Sázavou

Vedoucí střediska

Jaroslav PTÁČEK
jaroslav.ptacek@uchytil.eu
Tel.: 560 594 118

Skladník – obchodník
 

Milan ŠORF
milan.sorf@uchytil.eu
Tel.: 560 594 118

Skladník – obchodník

Pavel PETR
pavel.petr@uchytil.eu
Tel.: 560 594 118

Účetní

Iveta SKLENÁŘOVÁ
iveta.sklenarova@uchytil.eu
Tel.: 560 594 115

Divize stavební,
K Terminálu 7, 619 00 Brno

Ředitel divize stavební

Ing. Radek TKÁČ
radek.tkac@uchytil.eu
Tel.: 545 423 238

Středisko vodohospodářské stavby a inženýrské sítě

Vedoucí střediska

Ing. Radek TKÁČ
radek.tkac@uchytil.eu
Tel.: 545 423 238

Asistentka

Ing. Tereza BŐHMOVÁ
tereza.bohmova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 246

 

Stavební technik

Tomáš MORÁVEK
tomas.moravek@uchytil.eu
Tel.: 545 423 246

 

Středisko pozemní stavby

Vedoucí střediska

Ing. Martin HUBLÍK
martin.hublik@uchytil.eu
Tel.: 545 423 244

Asistentka

Kateřina RUJBROVÁ
katerina.rujbrova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 243

Stavební technik

Ing. Šimon ZELENAY
simon.zelenay@uchytil.eu
Tel.: 545 423 243

Středisko tepelné rozvody

Vedoucí střediska

Martin VANGEL
martin.vangel@uchytil.eu
Tel.: 545 423 282

Asistentka

Jana SOBOTKOVÁ
jana.sobotkova@uchytil.eu
Tel.: 545 423 284

Středisko dopravy

Vedoucí střediska

Lubomír ZYKA
lubomir.zyka@uchytil.eu
Tel.: 545 423 283

Divize energetika,
U Elektrárny 1, 695 01 Hodonín

Ředitel divize energetika

Ing. Marek Dohnálek
marek.dohnalek@uchytil.eu
Tel.: 518 321 039

Asistentka

Ing. Miroslava ŠUPOVÁ
miroslava.supova@uchytil.eu
Tel.: 518 321 039

Obchodní manažer

Ing. Luděk KRÁLÍK
ludek.kralik@uchytil.eu
Tel.: 518 344 614

 Středisko strojní realizace

Vedoucí střediska

Ing. Michal LATOCHA
michal.latocha@uchytil.eu 
Tel.: 518 321 039

Samostatný technik

 

Ing. Petr ZÁBRANSKÝ
petr.zabransky@uchytil.eu
Tel.: 518 321 039

Samostatný technik nákupu

Bc. Romana TRÁVNÍČKOVÁ
romana.travnickova@uchytil.eu
Tel.: 518 321 039

 Středisko elektro

Vedoucí střediska

Jakub GROMBÍŘ
jakub.grombir@uchytil.eu
Tel.: 518 321 039

Projektant elektro

Ing. Milan LÁNÍČEK
milan.lanicek@uchytil.eu
Tel.: 518 321 039

Středisko strojní příprava

Svářecí dozor

Ing. Břetislav KUJA
bretislav.kuja@uchytil.eu
Tel.: 518 321 039

Středisko servis a údržba

Vedoucí střediska

Štefan CHOCHOLÁČEK
stefan.chocholacek@uchytil.eu
Tel.: 518 342 447

Asistentka

Klára KREJČÍ
klara.krejci@uchytil.eu
Tel.: 518 342 447

Středisko projekce

Vedoucí střediska

Ing. Matěj OBŠIL
matej.obsil@uchytil.eu
Tel.: 545 423 232

Projektant

Ing. Adam DUFEK
adam.dufek@uchytil.eu
Tel.: 545 423 230

Projektant

Ing. David KLÍMA
david.klima@uchytil.eu
Tel.: 545 423 230

 

Odštěpný závod Žďár nad Sázavou

UCHYTIL s.r.o.
Brněnská 41
591 01 Žďár nad Sázavou

Spojovatelka

zdar@uchytil.eu
Tel.: 560 594 111, Fax: 560 594 120

 

Odštěpný závod Hodonín

UCHYTIL s.r.o.
U Elektrárny 1
695 01 Hodonín

Spojovatelka

hodonin@uchytil.eu
Tel.: 518 321 039

 

Další kontakty

Znáte-li jméno a příjmení osoby, kterou chcete kontaktovat, můžete zaslat e-mail ve tvaru: jmeno.prijmeni@uchytil.eu (např. michal.vomacka@uchytil.eu).
Jméno a příjmení zadávejte bez háčků a čárek!

 

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:

Reference

Divize Energetika

Divize stavební

Divize TZB