Program Potenciál

Evropská unieOperační program podnikání a inovace

Dotační program: Operační program "Podnikání a inovace", Prioritní osa 4 – Inovace, Program "Potenciál"
Číslo projektu: 4.2 PT01 / 126
Příjemce dotace: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, Brno
Datum zahájení: 20.1.2008
Datum ukončení: 31.10.2010
Místo realizace: Brněnská 2282/41, Žďár nad Sázavou

Popis projektu:

Podstatou projektu je využít dlouholeté zkušenosti žadatele s projekcí a realizací dodávek zdrojů tepla a systémů tepelného hospodářství a vybudovat v rámci výrobního areálu žadatele ve Žďáru nad Sázavou a v Brně nové vývojové centrum zaměřené na výzkum, vývoj a inovace technologií ekologického spalování alternativních paliv. Výstupy z projektu budou následně přeneseny a bezprostředně využity v průmyslové výrobě nových, ekologicky šetrnějších zdrojů tepla v rámci výrobního sortimentu žadatele.

Předmětem projektu jsou zejména následující aktivity:

  1. zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového vývojového centra,
  2. inženýrská činnost spojená s výstavbou nového vývojového centra,
  3. výstavba nového vývojového centra v průmyslovém areálu žadatele ve Žďáru nad Sázavou,
  4. pořízení prostředků ICT a ostatních strojů a zařízení pro zajištění aktivit vývojového centra ve Žďáru nad Sázavou a v Brně,
  5. pořízení nezbytných práv, patentů a licencí souvisejících s aktivitami vývojového centra,
  6. využití služeb odborných výzkumných organizací, laboratoří a výzkumných pracovišť technických vysokých škol,
  7. zajištění povinné publicity projektu ve shodě s Pokyny pro žadatele a příjemce,
  8. vytvoření až 13 nových kvalifikovaných pracovních míst.

Realizace první etapy Realizace první etapy

Projekt ukončen:

Dne 14.4.2011 se uskutečnila ve školící místnosti firmy UCHYTIL s.r.o. v Brně tisková konference, které se zúčastnila kromě zástupců tisku i odborná veřejnost.
Zástupci firmy UCHYTIL s.r.o. informovali o průběhu a výsledcích Projektu. Výstupem z tiskové konference byly články v Brněnském deníku rovnost [PDF 1,2 MB] dne 15.4.2011 a v časopise pro tepelnou techniku a instalace CTI Info 2011 č. 2 [PDF 1,3 MB].
Dne 28.4.2011 byla úspěšně ukončena druhá a třetí etapa projektu.

 

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:

Reference

Divize Energetika

Divize stavební

Divize TZB