Zpracujeme Vám projektovou dokumentaci


- K územnímu řízení

DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb.
- Pro stavební povolení
DSP - Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor. DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení


- Pro výběr zhotovitele

DZS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny projektu. Je možno se setkat i s těmito alternativními ale nesprávnými označeními: ZDS - Zadávací dokumentace stavby, DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele, TD - Tendrová dokumentace. S vydáním prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. jsou všechny uvedené termíny chybné. Novela stanoví, že DZS je Dokumentace pro provádění stavby (DPS) (viz §1 vyhlášky 230/2012 Sb.), její struktura a obsah se tedy řídí vyhláškou 499/2006 Sb. Jako DZS lze vnímat pouze celý balík zadávací soutěžní dokumentace, vlastní stavební projekt je pouze částí tohoto balíku a má označení DPS.

- Pro realizaci stavby

DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.
RDS - Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.


- Skutečného provedení

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby. Podrobně viz vyhláška 499/2006 Sb.

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:

 • UCHYTIL s.r.o.,     vedení společnosti
  K Terminálu 7
  619 00 Brno
  Tel.: 545 423 211
  brno@uchytil.eu
 • Divize energetika      odšt.závod Hodonín
  U Elektrárny 1,
  695 01 Hodonín
  Tel.: 518 321 039
  hodonin@uchytil.eu
 • Kontakty   

Reference

            Klatovská teplárna

               Teplo Bruntál

           Teplárny Brno a.s.