Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu s platnou legislativou, především Nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679 a zákoníku práce.

Údaje zpracováváme transparentním způsobem, pro definované účely, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou a vždy tak, aby údaje byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Správcem Vašich údajů, které posíláte v rámci výběrového řízení na obsazení volné pozice je firma UCHYTIL s.r.o., se sídlem v Brně, K Terminálu 7, 6219 00.

Údaje zpracovává personalistka, společně s vedoucím pracovníkem, který vypsal volnou pracovní pozici.

V případě Vašeho zájmu o průběh zpracování vašich osobních údajů, podání námitek či stížností nás můžete kontaktovat elektronicky: brno@uchytil.eu

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

V rámci výběrového řízení na volné pozice v naší společnosti shromažďujeme údaje, které nám kandidáti na volnou pozici zašlou formou životopisu, průvodního dopisu a informace, které nám sdělí vyplněním dotazníku před pohovorem. Obvykle to jsou:

Identifikační údaje:

Titul, jméno, příjmení,

Kontaktní údaje:

Kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa,

Informace o vzdělání a předchozí pracovní praxi

Jak používáme údaje a jak dlouho

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na volnou pozici nezbytné.

Vaše osobní údaje pro účel obsazení volné pracovní pozice jsou skartovány do 3 měsíců od ukončení výběrového řízení.

V případě, že máte zájem o to, abychom Vás kontaktovali, pokud se vyskytne obdobná pracovní pozice v budoucnu, můžete nám udělit souhlas uchovávat Váš životopis pro účely nabídek práce v budoucnu. Váš životopis v takovém případě budeme pro tyto účely uchovávat 1 rok.

Souhlas udělíte zápisem na Váš životopis v průběhu pohovoru.

 

 

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:

Reference

Divize Energetika

Divize stavební

Divize TZB